Kentsel Altyapı

Akar-Su Mühendislik ve Müşavirlik belediyeler, devlet kurumları ve özel kuruluşlara kentsel altyapı alanında planlama kati proje ve müşavirlik hizmeti vermektedir. Kentsel altyapı alanında çalışılan alanlardan bazıları; 

-Kentsel Su Temini ve Dağıtımı, 

-Su Arıtma Tesisi Tasarımı,

- Atık Su ve Kanalizasyon Sistemi, 

-Kentsel Taşkın Analizi ve Projelendirilmesi, 

-Acil Eylem Planlarının Hazırlanması.