Türkiye’de ve dünyanın her ülkesinde, yaşamlarımızın kalitesi doğrudan etrafımızı çevreleyen doğal yaşamın kalitesi ile ilişkilidir. Kaliteli bir çevresel düzeni; insan sağlığı, ekonomi, sosyal gelişim ve ekosistem çeşitliliğinin korunması açısından vazgeçilmez kabul ederiz.

Bugün doğal kaynaklarımızı nasıl değerlendirdiğimiz, gelecekte bu kaynakların bizlere ve gelecek nesillere nasıl hizmet edeceğinin de bir göstergesidir. Aynı zamanda insanoğlu inşa ettiği medeniyeti geliştirmek ve genişletmek için giderek daha fazla alana, teknolojiye ve kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçların sağlanması çevremizde yer alan doğal kaynakların devamlılığının sağlanması kadar önemlidir.

Biz, danışman mühendislerin çözmek için uğraş verdiği en önemli sorun bu iki ihtiyacın sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasıdır. İnsanlara daima iyiye giden bir yaşam kalitesi için gerekli altyapıyı sağlarken aynı alanı paylaştığımız doğal çevrenin sürdürülebilirliği esastır.

Bu sebeple biz mühendisler olarak bu kaynakların yönetilmesi işini son derece ciddiye alıyoruz ve bir yandan insan yaşamını ve aktivitelerini kolaylaştıracak projeler üretirken diğer yandan çalışmalarımızı entegre ve sürdürülebilir sistemler üzerinde yoğunlaştırıyoruz.

Akar-Su Mühendislik olarak su kaynakları, ulaştırma ve şehir altyapısı mühendislikleri alanında 20 seneyi aşkın tecrübemiz ile kamu kurumları, belediyeler, uluslararası kuruluşlar ve üniversitelere danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Akar-Su, üretilen projelerin kalitesinden ödün vermeyen ve müşteri memnuniyetini ana hedef olarak gören profesyonel bir yaklaşımla hizmet vermektedir. Tasarladığımız sistemlerin toplumsal ve ekonomik önemlerinin yanısıra, yaşamın maddi ve toplumsal yönlerini birleştirmesi açısından da bütüncüllük içinde olması gerektiğinin farkındayız.

Bu sebeple inşaat, jeoloji, meteoroloji, çevre, elektronik, makine, orman, hidroloji, ve endüstri mühendisleri, teknik ressamlar vb. farklı disiplinlerin yer aldığı 50 kişiye yakın kadromuz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap verecek çözümleri arıyoruz.

En değerli kaynak olarak İnsan Kaynağını gören Akar-Su, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak kendisini sürekli yenileyen kadrosuna, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamış olmaktan gurur duymaktadır.

Problemlerinizin çözümünü ararken Akar-Su mühendislerinin de önerilerine başvurmanız dileğiyle.

Erdoğan Gül