Ulaştırma

Akar-Su Mühendislik Müşavirlik ulaştırma alanında devlet kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlara planlama, kati proje ve kontrollük hizmetleri sunar. Yol, kavşak, tünel ve bu gibi yapıların projelendirme safhasında; alternatif güzergah etüdü ve harita alımı, arazi çalışması, ekonomik ve işlevsel güzergah maliyet ve ekonomik analizle uygun güzergah tespiti yapılarak raporlarının hazırlanması hizmetlerini sunar. Aynı zamanda; jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılarak raporlarının hazırlanarak yol, köprü, tünel ve sanat yapılarının projelendirilmesi, teknik şartnamelerin hazırlanması ve ihaleye esas maliyet tespiti mühendislik çalışmaları yürütülmektedir. Müşavirlik ve kontrollük alanlarında; proje kontrollüğü, yapı imalat safhasında yer alıp imalatların şartnameye uygun yapım kontrollüğü, gerekli numune alımı ve raporların düzenlenmesi, işin devamında hakedişlerin düzenlenmesi ve kesin hesap iş sonu proje ve raporların düzenlenmesi yer almaktadır.

  • Emniyet Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projelerinin Hazırlanması - Sivas Belediye Başkanlığı - 2008
  • Fırat 1, Fırat 2 ve Selepür Köprü Projelerinin Hazırlanması - KGM 16. Bölge Müdürlüğü - 2008
  • Ankara Şereflikoçhisar (Peçenek) Barajı Yol Relokasyonu - DSİ 5. Bölge Müdürlüğü - 2008-2009
  • Hakkari Çukurca Zap Suyu üzerinde 3 Adet Köprü Projesi Yapılması - Karayolları Genel Müdürlüğü  - 2008