Çevre ve İklim Değişikliği

Akar-su Mühendislik Müşavirlik; iklim değişikliği çalışmaları kapsamında havzalarda iklim değişikliği projeksiyonlarının hazırlanması, yer altı ve yüzey suları potansiyellerinin belirlenmesi iklim değişikliği projeksiyonlarının su potansiyelleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi yönünde farklı model ve senaryolara göre tahminlerin yapılması hizmetlerini sunmaktadır.