Taşkın Yönetimi ve Nehir Mühendisliği

Akar-Su Mühendislik Müşavirlik; Taşkın Yönetim hizmetleri kapsamında havzalarda taşkın riski ön değerlendirilmesi, 2 boyutlu hidrolik model similasyonu, taşkın tehlike haritalarının oluşturulması konuları ile taşkın debilerinin yayılma alanlarının belirlenmesi, ekonomik kayıpların tahmini çalışmalarını yürütmektedir. Taşkın öncesi esnası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin nihai paydaş ve ilgili kurumlarla belirlenmesi hizmetlerini vermektedir.