HİZMETLERİMİZ

 • Planlama Hizmetleri

   

  • Su Temini, Taşkın Hidrolojisi Çalışmaları
  • Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Çalışmaları
  • Tarımsal Ekonomi Çalışmaları
  • Jeoloji, Jeoteknik, Doğal Yapı Malzemeleri, Hidrojeoloji ve Yeraltısuyu Çalışmaları
  • Baraj ve Yardımcı Tesisleri Tasarımı ve Optimizasyonu
  • Sulama Hattı Tasarımı ve Optimizasyonu
  • Havza Ölçeğinde Taşkın Kontrolü  Çalışmaları
  • Havza Ölçeğinde Rusubat Kontrolü Çalışmaları
  • Havza Ölçeğinde Su Kaynakları Modellemesi
  • Havza Ölçeğinde Su Kalitesi Modelelmesi
  • 1D & 2D Hidrodinamik Nehir Modellemesi Çalışmaları
  • Baraj Yıkılma Analizlerinin Yapılması
  • Taşkın Tehlike ve Risk Haritaları Hazırlanması
  • Acil Eylem Planlarının Oluşturulması
  • Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Tabanı Oluşturulması
  • Kentsel Altyapı Tasarımları
  • Arıtma Tesisi Tasarımı
  • İklim Değişimi Çalışmaları
  • İstikşaf Raporları Hazırlanması
  • Master Plan Raporları Hazırlanması
  • Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Fizibilite Çalışmaları
  • Harita Hizmetleri
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi

   

GALERİ

Copyright (c) 2014 AkarsuMuhendislik.com, Her hakkı saklıdır.

Tasarım & Kodlama :